Slektsdata

Slektsdata

Våre forfedre

På desse sidene vil det bli presentert data frå fylgjande kjelder:

 • Ættebok for Lavik, av Anders O. Torvund
 • Trædals-slekta i tekst og bilde, av Svein Trædal
 • Anetre for Tomas Kvammen, av Mons Ringreide


Dette er eit stort prosjekt, og for tida er det rundt 2000 namn i databasen.  Fylgjande gardar frå ætteboka er registrerte pr

27. juni 2016:

 • Bekken
 • Hellebø
 • Værholm
 • Lavik
 • Kvammen
 • Kvamsbotten
 • Kvammen indre (Stranda)
 • Bosdal (inkl Tjønnebakk)
 • Avedal
 • Solheim
 • Strandos
 • Sørestrand


For å ivareta hensyn til personvern er alle opplysningar om nolevande personar under 50 år fjerna, men dei vert nemnde med namn.

Bruk kontaktskjemaet dersom du har kommentarar eller korreksjonar, ros eller ris.