Dokument

DOKUMENT


Facebook er eit heller dårleg medium til å presentere og katalogisere dokument.

Difor har eg laga denne samlesida med alle dei forskjellige dokumenta som til no er

publisert på facebooksida "Gamle Lavik".

FRÅ AVISENE

 - Sogningen/Sogns Avis frå tidleg 60-tal:

 - Sogn Folkeblad torsdag 22. juni 1950:

DIVERSE