Dokument

DOKUMENT


Facebook er eit heller dårleg medium til å presentere og katalogisere dokument.

Difor har eg laga denne samlesida med alle dei forskjellige dokumenta som til no er

publisert på facebooksida "Gamle Lavik".

OFFENTLEGE DOKUMENT

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane:

Lavik Helseheim:


Lavik Kommune:

 - Referat frå kommunestyret:

    Møte 9. januar 1961

 • Tilsetjing av ny kommunekasserar
 • Løyving til ekstraordinær sysselsetting
 • Namnebridge for Eikefjord skulekrins (til Ikjefjord)
 • Tilskot til elevar ved Norevik Skule
 • Konsesjon til køyring av fiskebilrute
 • Stengingsvedtekter for utsalsstader
 • Val av skatteutval og fiskarmanntalsnemnd

    Møte 18. februar 1961

 • Løna til husmorvikarane
 • Tilsetjing av kontorassistent
 • Tildeling av skulestipend
 • Lån til bygging av tannklinikk
 • Tilbod ny tannklinikk

    Møte 8. april 1961

 • Søknad om sal av øl i klasse 2 frå Gunnar Raasholm.
 • Stengingsvedtekter for utsalsstader.
 • Søknad om løyving til veganlegg, veg til Baug.
 • Sluttfinansiering for veg til Ikjefjord kai.

    Møte 24 mai 1961

 • Finansieringsplan og betongarbeid for den nye Tannklinikken.
 • Vegparsell frå Trædal til Brekke grense.
 • Fri skyss av born til Tannklinikken.
 • Reinhald og tilsyn i Kommunehuset.
 • Telefonlinje frå Lavik til Bosdal.

    Møte 27 juli 1961

 • Restfinansiering av parsell på veganlegg Sørestrand – Nordstrand.
 • Engelskopplæring for elevar ved Norevik Skule.
 • Framhaldskule for Ikjefjord krins.
 • Etablering av kart i mål 1:500 over Lavik sentrum for reguleringsformål.
 • Tilbod på ny tannklinikk.

    Møte 30 september 1961

 • Skattlegging for inntektsåret 1962.
 • Kommunebudsjettet for 1962.
 • Løyving til gards- og grendevegar.
 • Tilsetjing av husmorvikar.

 - Søknad om øl i kl 2 frå Gunnar Raasholm:

FRÅ AVISENE - Sogningen/Sogns Avis frå tidleg 60-tal:


 - Sogn Folkeblad torsdag 22. juni 1950:

DIVERSE