Slektstre

Slektstre

Typiske slektstre frå gardane

Her vil typiske slekstre frå dei forskjellige gardane bli presentert. I mange tilfelle vil det vere fleire tre då det er heller skjelden at ein gard har ei ubroten slektslinje.  Først vil etterslektstreet til eldste registrerte eigar bli presentert, og i tilfeller der treet vert brote plukkar vi opp tråden i seinare generasjonar.

Nokre av filene er store, slik at det vil være behov for å zoome inn for å lese namna.  Det skal likevel vere  leseleg.


Slektstre for dei forskjellige gardane vert lagt ut etter kvart som dei blir ferdig registrert.

For meir detaljar rundt enkeltpersonar må de gå over i "Slektsdata" fanen og søke vedkommande opp der.


Merk at kvart slektstre vil bli opna i ei ny fane i nettlesaren.


God fornøyelse!

Gardane vert presentert i same rekkefølge som dei står i ætteboka:

- Bekken:                          Slektstre 1        Slektstre 2

- Hellebø:                         Slektstre 1        Slektstre 2        Slektstre 3 

 - Værholm Øvre:            Slektstre 1        Slektstre 2        Slektstre 3        Slektstre 4

- Værhom Nedre:            Slektstre 1        Slektstre 2

- Værhom:                        Slektstre 1        Slektstre 2

- Prestegarden:               Slektstre 1

- Lavik bruk 2:                 Slektstre 1        Slektstre 2

- Lavik Ytre:                      Slektstre 1        Slektstre 2

- Svalhamaren:                Slektstre 1        Slektstre 2

- Furehaug:                       Slektstre 1        Slektstre 2

- Lavik (Dalen):                 Slektstre 1        Slektstre 2

- Nygjerdet:                      Slektstre 1

- Kvammen:                      Slektstre 1        Slektstre 2        Slektstre 3        Slektstre 4

 - Kvamsbotten:                Slektstre 1        Slektstre 2

- Kvammen I (Stranda):   Slektstre 1        Slektstre 2

- Bosdal:                            Slektstre 1        Slektstre 2        Slektstre 3        Slektstre 4        Slektstre 5

- Kjønnebakken:               Sjå Bosdal

- Avedal:                            Slektstre 1        Slektstre 2

- Solheim:                          Slektstre 1

- Strandos:                         Slektstre 1        Slektstre 2        Slektstre 3

- Sørestrand:                     Slektstre 1         Slektstre 2       Slektstre 3        Slektstre 4        Slektstre 5


Eg kan og levere anetre til dei som måtte ynskje det. Eit eksempel kan de sjå her;   Anetre J. Instefjord.

Bruk kontaktskjemaet.